nienawiść_mowa_portuguese

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hate_speech_portuguese')
 • Opis :
Portuguese dataset for hate speech detection composed of 5,668 tweets with binary annotations (i.e. 'hate' vs. 'no-hate').
 • Licencja : nieznana
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 5670
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "no-hate",
      "hate"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "hatespeech_G1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "annotator_G1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hatespeech_G2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "annotator_G2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hatespeech_G3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "annotator_G3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}
,

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hate_speech_portuguese')
 • Opis :
Portuguese dataset for hate speech detection composed of 5,668 tweets with binary annotations (i.e. 'hate' vs. 'no-hate').
 • Licencja : nieznana
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 5670
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "no-hate",
      "hate"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "hatespeech_G1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "annotator_G1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hatespeech_G2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "annotator_G2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hatespeech_G3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "annotator_G3": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}