hebrajski_ten_świat

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hebrew_this_world')
 • Opis :
HebrewThisWorld is a data set consists of 2028 issues of the newspaper 'This World' edited by Uri Avnery and were published between 1950 and 1989. Released under the AGPLv3 license.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 2028
 • Cechy :
{
  "issue_num": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "page_count": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date_he": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "year": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "href": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "pdf": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "coverpage": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "backpage": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "content": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}