cholera

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hellaswag')
 • Opis :

 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 10003
'train' 39905
'validation' 10042
 • Cechy :
{
  "ind": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "activity_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "ctx_a": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "ctx_b": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "ctx": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "endings": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "source_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "split": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "split_type": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}