hlgd

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hlgd')
 • Opis :
HLGD is a binary classification dataset consisting of 20,056 labeled news headlines pairs indicating
whether the two headlines describe the same underlying world event or not.
 • Licencja : licencja Apache-2.0
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 2495
'train' 15492
'validation' 2069
 • Cechy :
{
  "timeline_id": {
    "num_classes": 10,
    "names": [
      0,
      1,
      2,
      3,
      4,
      5,
      6,
      7,
      8,
      9
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "headline_a": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "headline_b": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date_a": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "date_b": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url_a": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url_b": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "same_event",
      "different_event"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}