humkroedycja

Bibliografia:

podzadanie-1

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:humicroedit/subtask-1')
 • Opis :
This new dataset is designed to assess the funniness of edited news headlines.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'funlines' 8248
'test' 3024
'train' 9652
'validation' 2419
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "original": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "edit": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "grades": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "meanGrade": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

podzadanie-2

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:humicroedit/subtask-2')
 • Opis :
This new dataset is designed to assess the funniness of edited news headlines.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'funlines' 1958
'test' 2960
'train' 9381
'validation' 2355
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "original1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "edit1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "grades1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "meanGrade1": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "original2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "edit2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "grades2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "meanGrade2": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "equal",
      "sentence1",
      "sentence2"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}