iapp_wiki_qa_squad

Bibliografia:

iapp_wiki_qa_squad

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:iapp_wiki_qa_squad/iapp_wiki_qa_squad')
 • Opis :
`iapp_wiki_qa_squad` is an extractive question answering dataset from Thai Wikipedia articles.
It is adapted from [the original iapp-wiki-qa-dataset](https://github.com/iapp-technology/iapp-wiki-qa-dataset)
to [SQuAD](https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer/) format, resulting in
5761/742/739 questions from 1529/191/192 articles.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 739
'train' 5761
'validation' 742
 • Cechy :
{
  "question_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "article_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "answer_start": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "answer_end": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}