jigsaw_toksyczność_pred

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:jigsaw_toxicity_pred')
 • Opis :
This dataset consists of a large number of Wikipedia comments which have been labeled by human raters for toxic behavior.
 • Licencja : Zbiór danych „Klasyfikacja komentarzy toksycznych” jest wydany na licencji CC0, a tekst komentarza jest zarządzany przez CC-SA-3.0 Wikipedii.
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 63978
'train' 159571
 • Cechy :
{
  "comment_text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "toxic": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "severe_toxic": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "obscene": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "threat": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "insult": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "identity_hate": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "false",
      "true"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}