kinnews_kirnews

Bibliografia:

kinnews_raw

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kinnews_kirnews/kinnews_raw')
 • Opis :
Kinyarwanda and Kirundi news classification datasets
 • Licencja : Licencja MIT
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 4254
'train' 17014
 • Cechy :
{
  "label": {
    "num_classes": 14,
    "names": [
      "politics",
      "sport",
      "economy",
      "health",
      "entertainment",
      "history",
      "technology",
      "tourism",
      "culture",
      "fashion",
      "religion",
      "environment",
      "education",
      "relationship"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "kin_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "en_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "content": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

kinnews_cleaned

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kinnews_kirnews/kinnews_cleaned')
 • Opis :
Kinyarwanda and Kirundi news classification datasets
 • Licencja : Licencja MIT
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 4254
'train' 17014
 • Cechy :
{
  "label": {
    "num_classes": 14,
    "names": [
      "politics",
      "sport",
      "economy",
      "health",
      "entertainment",
      "history",
      "technology",
      "tourism",
      "culture",
      "fashion",
      "religion",
      "environment",
      "education",
      "relationship"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "content": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

kirnnews_raw

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kinnews_kirnews/kirnews_raw')
 • Opis :
Kinyarwanda and Kirundi news classification datasets
 • Licencja : Licencja MIT
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 923
'train' 3689
 • Cechy :
{
  "label": {
    "num_classes": 14,
    "names": [
      "politics",
      "sport",
      "economy",
      "health",
      "entertainment",
      "history",
      "technology",
      "tourism",
      "culture",
      "fashion",
      "religion",
      "environment",
      "education",
      "relationship"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "kir_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "en_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "content": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

kirnews_cleaned

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kinnews_kirnews/kirnews_cleaned')
 • Opis :
Kinyarwanda and Kirundi news classification datasets
 • Licencja : Licencja MIT
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 923
'train' 3689
 • Cechy :
{
  "label": {
    "num_classes": 14,
    "names": [
      "politics",
      "sport",
      "economy",
      "health",
      "entertainment",
      "history",
      "technology",
      "tourism",
      "culture",
      "fashion",
      "religion",
      "environment",
      "education",
      "relationship"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "content": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}