kor_ner

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kor_ner')
 • Opis :
Korean named entity recognition dataset
 • Licencja : Licencja NER, Licencja MIT do użytku niekomercyjnego
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 366
'train' 2928
'validation' 366
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "annot_text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "pos_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 42,
      "names": [
        "SO",
        "SS",
        "VV",
        "XR",
        "VCP",
        "JC",
        "VCN",
        "JKB",
        "MM",
        "SP",
        "XSN",
        "SL",
        "NNP",
        "NP",
        "EP",
        "JKQ",
        "IC",
        "XSA",
        "EC",
        "EF",
        "SE",
        "XPN",
        "ETN",
        "SH",
        "XSV",
        "MAG",
        "SW",
        "ETM",
        "JKO",
        "NNB",
        "MAJ",
        "NNG",
        "JKV",
        "JKC",
        "VA",
        "NR",
        "JKG",
        "VX",
        "SF",
        "JX",
        "JKS",
        "SN"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "ner_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 7,
      "names": [
        "I",
        "O",
        "B_OG",
        "B_TI",
        "B_LC",
        "B_DT",
        "B_PS"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}