Kor_nlu

Bibliografia:

nie

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kor_nlu/nli')
 • Opis :
The dataset contains data for bechmarking korean models on NLI and STS
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 4954
'train' 550146
'validation' 1570
 • Cechy :
{
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "entailment",
      "neutral",
      "contradiction"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}

st

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kor_nlu/sts')
 • Opis :
The dataset contains data for bechmarking korean models on NLI and STS
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1379
'train' 5703
'validation' 1471
 • Cechy :
{
  "genre": {
    "num_classes": 4,
    "names": [
      "main-news",
      "main-captions",
      "main-forum",
      "main-forums"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "filename": {
    "num_classes": 9,
    "names": [
      "images",
      "MSRpar",
      "MSRvid",
      "headlines",
      "deft-forum",
      "deft-news",
      "track5.en-en",
      "answers-forums",
      "answer-answer"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "year": {
    "num_classes": 7,
    "names": [
      "2017",
      "2016",
      "2013",
      "2012train",
      "2014",
      "2015",
      "2012test"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}