kor_sarkazm

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:kor_sarcasm')
 • Opis :
This is a dataset designed to detect sarcasm in Korean because it distorts the literal meaning of a sentence
and is highly related to sentiment classification.
 • Licencja : Licencja MIT
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 301
'train' 9000
 • Cechy :
{
  "tokens": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "no_sarcasm",
      "sarcasm"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}