matematyka

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:math_qa')
 • Opis :
Our dataset is gathered by using a new representation language to annotate over the AQuA-RAT dataset. AQuA-RAT has provided the questions, options, rationale, and the correct options.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 2985
'train' 29837
'validation' 4475
 • Cechy :
{
  "Problem": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Rationale": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "options": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "annotated_formula": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "linear_formula": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "category": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}