Medical_questions_pairs

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:medical_questions_pairs')
 • Opis :
This dataset consists of 3048 similar and dissimilar medical question pairs hand-generated and labeled by Curai's doctors.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 3048
 • Cechy :
{
  "dr_id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      0,
      1
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}