mkb

Bibliografia:

lub-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/or-ur')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 98
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "or",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-lub

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/ml-or')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 427
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/bn-ta')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3460
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-pan

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/gu-mr')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3658
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cześć-lub

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/hi-or')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 389
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-or

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/en-or')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 768
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pan-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/mr-ur')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 490
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mr",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/en-ta')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 5744
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

Uderz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/hi-ta')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2761
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/bn-en')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 5634
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-lub

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/bn-or')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 447
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/ml-ta')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3124
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/gu-ur')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 749
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-ml

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/bn-ml')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2938
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "ml"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-cześć

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/bn-hi')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2706
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "hi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/gu-te')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3528
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cześć-ml

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/hi-ml')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2305
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "ml"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

or-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/or-te')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 440
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "or",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-ml

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/en-ml')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 5017
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ml"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-cześć

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/en-hi')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 5272
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "hi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pan-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/mr-te')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2839
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mr",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/bn-te')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2939
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-cześć

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/gu-hi')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3213
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "hi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ta-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/ta-ur')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 637
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ta",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

te-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/te-ur')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 599
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "te",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-ml

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/gu-ml')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3469
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "ml"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cześć

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/hi-te')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2289
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/en-te')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 5177
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/ml-te')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2898
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cześć-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/hi-ur')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 742
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pan-lub

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/mr-or')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 432
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mr",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/en-ur')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1019
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/ml-ur')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 624
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-pan

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/bn-mr')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3054
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/gu-ta')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3998
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-gu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/bn-gu')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3810
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "gu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/bn-ur')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 559
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-pan

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/ml-mr')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2803
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

or-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/or-ta')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 470
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "or",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ta-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/ta-te')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3100
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ta",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-or

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/gu-or')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 541
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-gu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/en-gu')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 6615
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "gu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

Witam pana

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/hi-mr')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2491
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pan-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/mr-ta')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3175
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mr",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-pan

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mkb/en-mr')
 • Opis :
The Prime Minister's speeches - Mann Ki Baat, on All India Radio, translated into many languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 5867
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}