mt_eng_wietnamski

Bibliografia:

iwslt2015-vi-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mt_eng_vietnamese/iwslt2015-vi-en')
 • Opis :
Preprocessed Dataset from IWSLT'15 English-Vietnamese machine translation: English-Vietnamese.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1269
'train' 133318
'validation' 1269
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "vi",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

iwslt2015-en-vi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mt_eng_vietnamese/iwslt2015-en-vi')
 • Opis :
Preprocessed Dataset from IWSLT'15 English-Vietnamese machine translation: English-Vietnamese.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1269
'train' 133318
'validation' 1269
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "vi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}