mwsc

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:mwsc')
 • Opis :
Examples taken from the Winograd Schema Challenge modified to ensure that answers are a single word from the context.
This modified Winograd Schema Challenge (MWSC) ensures that scores are neither inflated nor deflated by oddities in phrasing.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 100
'train' 80
'validation' 82
 • Cechy :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "options": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}