narracja

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:narrativeqa')
 • Opis :
The NarrativeQA dataset for question answering on long documents (movie scripts, books). It includes the list of documents with Wikipedia summaries, links to full stories, and questions and answers.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 10557
'train' 32747
'validation' 3461
 • Cechy :
{
  "document": {
    "id": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "kind": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "url": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "file_size": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "word_count": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "start": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "end": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "summary": {
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "tokens": {
        "feature": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "url": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "title": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "text": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    }
  },
  "question": {
    "text": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "tokens": {
      "feature": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    }
  },
  "answers": [
    {
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "tokens": {
        "feature": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      }
    }
  ]
}