ncslgr

Bibliografia:

cały_zestaw_danych

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ncslgr/entire_dataset')
 • Opis :
A small corpus of American Sign Language (ASL) video data from native signers, annotated with non-manual features.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.7.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 870
 • Cechy :
{
  "eaf": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentences": {
    "feature": {
      "gloss": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "videos": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

adnotacje

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ncslgr/annotations')
 • Opis :
A small corpus of American Sign Language (ASL) video data from native signers, annotated with non-manual features.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 0.7.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 870
 • Cechy :
{
  "eaf": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentences": {
    "feature": {
      "gloss": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "videos": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}