wyszukiwanie_kodu_neuralnego

Bibliografia:

zestaw_danych_oceny

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:neural_code_search/evaluation_dataset')
 • Opis :
Neural-Code-Search-Evaluation-Dataset presents an evaluation dataset consisting of natural language query and code snippet pairs and a search corpus consisting of code snippets collected from the most popular Android repositories on GitHub.
 • Licencja : CC-BY-NC 4.0 (Attr Non-Commercial Inter.)
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 287
 • Cechy :
{
  "stackoverflow_id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_author": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question_author_url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer_url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer_author": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer_author_url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "examples": {
    "feature": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "examples_url": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

korpus_wyszukiwania

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:neural_code_search/search_corpus')
 • Opis :
Neural-Code-Search-Evaluation-Dataset presents an evaluation dataset consisting of natural language query and code snippet pairs and a search corpus consisting of code snippets collected from the most popular Android repositories on GitHub.
 • Licencja : CC-BY-NC 4.0 (Attr Non-Commercial Inter.)
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 4716814
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "filepath": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "method_name": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "start_line": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "end_line": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}