gazeta

Bibliografia:

aktualności

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:newsph/newsph')
 • Opis :
Large-scale dataset of Filipino news articles. Sourced for the NewsPH-NLI Project (Cruz et al., 2020).
 • Licencja : GPL-3.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2190465
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}