wiadomościph_nli

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:newsph_nli')
 • Opis :
First benchmark dataset for sentence entailment in the low-resource Filipino language. Constructed through exploting the structure of news articles. Contains 600,000 premise-hypothesis pairs, in 70-15-15 split for training, validation, and testing.
 • Licencja : Filipino-Text-Benchmarks jest objęte licencją GNU General Public License v3.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 9000
'train' 420000
'validation' 90000
 • Cechy :
{
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}