wiadomości

Bibliografia:

połączone-csv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:newsqa/combined-csv')
 • Opis :
NewsQA is a challenging machine comprehension dataset of over 100,000 human-generated question-answer pairs. Crowdworkers supply questions and answers based on a set of over 10,000 news articles from CNN, with answers consisting of spans of text from the corresponding articles.
 • Licencja : NewsQA CodeCopyright (c) Microsoft Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencja MIT
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 119633
 • Cechy :
{
  "story_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "story_text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer_char_ranges": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

połączone-json

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:newsqa/combined-json')
 • Opis :
NewsQA is a challenging machine comprehension dataset of over 100,000 human-generated question-answer pairs. Crowdworkers supply questions and answers based on a set of over 10,000 news articles from CNN, with answers consisting of spans of text from the corresponding articles.
 • Licencja : NewsQA CodeCopyright (c) Microsoft Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencja MIT
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 12744
 • Cechy :
{
  "storyId": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "type": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "questions": {
    "feature": {
      "q": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "isAnswerAbsent": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "isQuestionBad": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "consensus": {
        "s": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "e": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "badQuestion": {
          "dtype": "bool",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "noAnswer": {
          "dtype": "bool",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "answers": {
        "feature": {
          "sourcerAnswers": {
            "feature": {
              "s": {
                "dtype": "int32",
                "id": null,
                "_type": "Value"
              },
              "e": {
                "dtype": "int32",
                "id": null,
                "_type": "Value"
              },
              "badQuestion": {
                "dtype": "bool",
                "id": null,
                "_type": "Value"
              },
              "noAnswer": {
                "dtype": "bool",
                "id": null,
                "_type": "Value"
              }
            },
            "length": -1,
            "id": null,
            "_type": "Sequence"
          }
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "validated_answers": {
        "feature": {
          "s": {
            "dtype": "int32",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          },
          "e": {
            "dtype": "int32",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          },
          "badQuestion": {
            "dtype": "bool",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          },
          "noAnswer": {
            "dtype": "bool",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          },
          "count": {
            "dtype": "int32",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          }
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

podział

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:newsqa/split')
 • Opis :
NewsQA is a challenging machine comprehension dataset of over 100,000 human-generated question-answer pairs. Crowdworkers supply questions and answers based on a set of over 10,000 news articles from CNN, with answers consisting of spans of text from the corresponding articles.
 • Licencja : NewsQA CodeCopyright (c) Microsoft Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencja MIT
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 5126
'train' 92549
'validation' 5166
 • Cechy :
{
  "story_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "story_text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer_token_ranges": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}