norweski_ner

Bibliografia:

bokmaal

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:norwegian_ner/bokmaal')
 • Opis :
Named entities Recognition dataset for Norwegian.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1939
'train' 15696
'validation' 2410
 • Cechy :
{
  "idx": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "lemmas": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "pos_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 17,
      "names": [
        "NOUN",
        "PUNCT",
        "ADP",
        "NUM",
        "SYM",
        "SCONJ",
        "ADJ",
        "PART",
        "DET",
        "CCONJ",
        "PROPN",
        "PRON",
        "X",
        "ADV",
        "INTJ",
        "VERB",
        "AUX"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "ner_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 17,
      "names": [
        "O",
        "B-OTH",
        "I-OTH",
        "E-OTH",
        "S-OTH",
        "B-ORG",
        "I-ORG",
        "E-ORG",
        "S-ORG",
        "B-PRS",
        "I-PRS",
        "E-PRS",
        "S-PRS",
        "B-GEO",
        "I-GEO",
        "E-GEO",
        "S-GEO"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

nynorsk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:norwegian_ner/nynorsk')
 • Opis :
Named entities Recognition dataset for Norwegian.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1511
'train' 14174
'validation' 1890
 • Cechy :
{
  "idx": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "lemmas": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "pos_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 17,
      "names": [
        "NOUN",
        "PUNCT",
        "ADP",
        "NUM",
        "SYM",
        "SCONJ",
        "ADJ",
        "PART",
        "DET",
        "CCONJ",
        "PROPN",
        "PRON",
        "X",
        "ADV",
        "INTJ",
        "VERB",
        "AUX"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "ner_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 17,
      "names": [
        "O",
        "B-OTH",
        "I-OTH",
        "E-OTH",
        "S-OTH",
        "B-ORG",
        "I-ORG",
        "E-ORG",
        "S-ORG",
        "B-PRS",
        "I-PRS",
        "E-PRS",
        "S-PRS",
        "B-GEO",
        "I-GEO",
        "E-GEO",
        "S-GEO"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

samnorsk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:norwegian_ner/samnorsk')
 • Opis :
Named entities Recognition dataset for Norwegian.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 3450
'train' 34170
'validation' 4300
 • Cechy :
{
  "idx": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "lemmas": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "pos_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 17,
      "names": [
        "NOUN",
        "PUNCT",
        "ADP",
        "NUM",
        "SYM",
        "SCONJ",
        "ADJ",
        "PART",
        "DET",
        "CCONJ",
        "PROPN",
        "PRON",
        "X",
        "ADV",
        "INTJ",
        "VERB",
        "AUX"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "ner_tags": {
    "feature": {
      "num_classes": 17,
      "names": [
        "O",
        "B-OTH",
        "I-OTH",
        "E-OTH",
        "S-OTH",
        "B-ORG",
        "I-ORG",
        "E-ORG",
        "S-ORG",
        "B-PRS",
        "I-PRS",
        "E-PRS",
        "S-PRS",
        "B-GEO",
        "I-GEO",
        "E-GEO",
        "S-GEO"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}