ofis_publik

Bibliografia:

br-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ofis_publik/br-fr')
 • Opis :
Texts from the Ofis Publik ar Brezhoneg (Breton Language Board) provided by Francis Tyers
2 languages, total number of files: 278
total number of tokens: 2.12M
total number of sentence fragments: 0.13M
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 63422
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "languages": [
      "br",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}