openai_humaneval

Bibliografia:

openai_humaneval

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:openai_humaneval/openai_humaneval')
 • Opis :
The HumanEval dataset released by OpenAI contains 164 handcrafted programming challenges together with unittests to very the viability of a proposed solution.
 • Licencja : MIT
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 164
 • Cechy :
{
  "task_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "prompt": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "canonical_solution": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "test": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "entry_point": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}