opus_fiskmo

Bibliografia:

fi-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_fiskmo/fi-sv')
 • Opis :
fiskmo, a massive parallel corpus for Finnish and Swedish.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2100001
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}