opus_memat

Bibliografia:

xh-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_memat/xh-en')
 • Opis :
Xhosa-English parallel corpora, funded by EPSRC, the Medical Machine Translation project worked on machine translation between ixiXhosa and English, with a focus on the medical domain.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 154764
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "xh",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}