opus_openoffice

Bibliografia:

de-en_GB

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/de-en_GB')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 77052
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "en_GB"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/de-es')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 77000
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/de-fr')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 76684
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-ja

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/de-ja')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 69396
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "ja"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/de-ru')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 75511
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/de-sv')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 77366
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-zh_CN

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/de-zh_CN')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 68712
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "zh_CN"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en_GB-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/en_GB-es')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 77646
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en_GB",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en_GB-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/en_GB-fr')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 77696
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en_GB",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl_GB-ja

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/en_GB-ja')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 69149
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en_GB",
      "ja"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en_GB-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/en_GB-ru')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 75401
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en_GB",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl_GB-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/en_GB-sv')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 77815
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en_GB",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en_GB-zh_CN

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/en_GB-zh_CN')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 69400
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en_GB",
      "zh_CN"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/es-fr')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 77417
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-ja

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/es-ja')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 68944
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "ja"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/es-ru')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 76461
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/es-sv')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 77825
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-zh_CN

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/es-zh_CN')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 68583
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "zh_CN"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-ja

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/fr-ja')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 69026
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "ja"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/fr-ru')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 76464
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/fr-sv')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 77398
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-zh_CN

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/fr-zh_CN')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 68723
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "zh_CN"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ja-ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/ja-ru')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 68589
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ja",
      "ru"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ja-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/ja-sv')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 69154
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ja",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ja-zh_CN

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/ja-zh_CN')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 68953
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ja",
      "zh_CN"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/ru-sv')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 75560
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ru-zh_CN

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/ru-zh_CN')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 66259
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ru",
      "zh_CN"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sv-zh_CN

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_openoffice/sv-zh_CN')
 • Opis :
A collection of documents from http://www.openoffice.org/.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 68846
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sv",
      "zh_CN"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}