opus_xhosanavy

Bibliografia:

pl-xh

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:opus_xhosanavy/en-xh')
 • Opis :
This dataset is designed for machine translation from English to Xhosa.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 49982
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "xh"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}