para_pełzanie

Bibliografia:

enbg

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enbg')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1039885
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "bg"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

załączniki

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/encs')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2981949
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "cs"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

koniec

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enda')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2414895
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "da"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

koniec

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/ende')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 16264448
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "de"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enel

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enel')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1985233
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "el"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

eny

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enes')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 21987267
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enet

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enet')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 853422
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enfi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enfi')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 2156069
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enfr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enfr')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 31374161
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enga')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 357399
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ga"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enhr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enhr')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1002053
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "hr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enhu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enhu')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1901342
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enit

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enit')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 12162239
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enlt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enlt')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 844643
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

obj

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enlv')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 553060
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enmt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enmt')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 195502
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "mt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ennl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/ennl')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 5659268
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

zał

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enpl')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3503276
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enpt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enpt')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8141940
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

enro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/enro')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1952043
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ensk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/ensk')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1591831
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

zał

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/ensl')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 660161
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ensv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:para_crawl/ensv')
 • Opis :
Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3476729
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}