pib

Bibliografia:

lub-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/or-ur')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 43766
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "or",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-lub

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/ml-or')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 19413
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/bn-ta')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 33005
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-pan

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/gu-mr')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 30766
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cześć-lub

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/hi-or')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 61070
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-or

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/en-or')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 98230
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pan-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/mr-ur')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 49691
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mr",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/en-ta')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 118759
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

Uderz

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/hi-ta')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 64945
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/bn-en')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 93560
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-lub

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/bn-or')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 26456
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/ml-ta')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 23609
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/gu-ur')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 29938
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-ml

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/bn-ml')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 18149
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "ml"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-pa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/ml-pa')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 21978
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "pa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-pa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/en-pa')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 103296
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "pa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-cześć

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/bn-hi')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 49598
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "hi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cześć, pa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/hi-pa')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 75200
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "pa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/gu-te')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 16335
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pa-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/pa-ta')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 46349
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pa",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cześć-ml

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/hi-ml')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 27167
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "ml"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

or-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/or-te')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10475
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "or",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-ml

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/en-ml')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 44986
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ml"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-cześć

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/en-hi')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 269594
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "hi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-pa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/bn-pa')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 35109
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "pa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pan-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/mr-te')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 18179
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mr",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pan-pa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/mr-pa')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 50418
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mr",
      "pa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/bn-te')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 17605
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-cześć

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/gu-hi')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 41587
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "hi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ta-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/ta-ur')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 48892
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ta",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

te-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/te-ur')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 21148
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "te",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lub-pa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/or-pa')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 43159
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "or",
      "pa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-ml

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/gu-ml')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 18252
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "ml"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-pa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/gu-pa')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 35566
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "pa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cześć

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/hi-te')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 28569
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/en-te')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 44888
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/ml-te')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 10480
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pa-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/pa-ur')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 51831
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pa",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cześć-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/hi-ur')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 109951
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pan-lub

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/mr-or')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 47001
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mr",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/en-ur')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 202578
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/ml-ur')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 20913
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-pan

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/bn-mr')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 34043
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/gu-ta')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 29187
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

łeb

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/pa-te')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 25684
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pa",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-gu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/bn-gu')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 25166
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "gu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bn-ur

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/bn-ur')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 39290
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bn",
      "ur"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ml-pan

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/ml-mr')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 22796
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ml",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

or-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/or-ta')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 44035
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "or",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ta-te

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/ta-te')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 17359
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ta",
      "te"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

gu-or

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/gu-or')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 27162
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "gu",
      "or"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-gu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/en-gu')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 59739
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "gu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

Witam pana

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/hi-mr')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 69186
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hi",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pan-ta

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/mr-ta')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 48535
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "mr",
      "ta"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-pan

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:pib/en-mr')
 • Opis :
Sentence aligned parallel corpus between 11 Indian Languages, crawled and extracted from the press information bureau
website.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.3.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 117199
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "mr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}