qsc

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:qasc')
 • Opis :
QASC is a question-answering dataset with a focus on sentence composition. It consists of 9,980 8-way multiple-choice 
questions about grade school science (8,134 train, 926 dev, 920 test), and comes with a corpus of 17M sentences.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 920
'train' 8134
'validation' 926
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "choices": {
    "feature": {
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "label": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "answerKey": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "fact1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "fact2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "combinedfact": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "formatted_question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}