kłócić się

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:quarel')
 • Opis :
QuaRel is a crowdsourced dataset of 2771 multiple-choice story questions, including their logical forms.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 552
'train' 1941
'validation' 278
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answer_index": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "logical_forms": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "logical_form_pretty": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "world_literals": {
    "feature": {
      "world1": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "world2": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}