odświeżony

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:refresd')
 • Opis :
The Rationalized English-French Semantic Divergences (REFreSD) dataset consists of 1,039 
English-French sentence-pairs annotated with sentence-level divergence judgments and token-level 
rationales. For any questions, write to ebriakou@cs.umd.edu.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 1039
 • Cechy :
{
  "sentence_en": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence_fr": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "divergent",
      "equivalent"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "all_labels": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "unrelated",
      "some_meaning_difference",
      "no_meaning_difference"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "rationale_en": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "rationale_fr": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}