roman_urdu

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:roman_urdu')
 • Opis :
This is an extensive compilation of Roman Urdu Dataset (Urdu written in Latin/Roman script) tagged for sentiment analysis.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 20229
 • Cechy :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentiment": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "Positive",
      "Negative",
      "Neutral"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}