samsum

Bibliografia:

samsum

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:samsum/samsum')
 • Opis :
SAMSum Corpus contains over 16k chat dialogues with manually annotated
summaries.
There are two features:
 - dialogue: text of dialogue.
 - summary: human written summary of the dialogue.
 - id: id of a example.
 • Licencja : CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 819
'train' 14732
'validation' 818
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "dialogue": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "summary": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}