sanskryt_klasyczny

Bibliografia:

łączny

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:sanskrit_classic/combined')
 • Opis :
This dataset combines some of the classical Sanskrit texts.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 342033
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}