sbu_captions

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:sbu_captions')
 • Opis :
The SBU Captioned Photo Dataset is a collection of over 1 million images with associated text descriptions extracted from Flicker.
 • Licencja : nieznana
 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 1000000
 • Cechy :
{
  "image_url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "user_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "caption": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}