fakt naukowy

Bibliografia:

ciało

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:scifact/corpus')
 • Opis :
SciFact, a dataset of 1.4K expert-written scientific claims paired with evidence-containing abstracts, and annotated with labels and rationales.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 5183
 • Cechy :
{
  "doc_id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "abstract": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "structured": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

roszczenia

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:scifact/claims')
 • Opis :
SciFact, a dataset of 1.4K expert-written scientific claims paired with evidence-containing abstracts, and annotated with labels and rationales.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
'train' 1261
'validation' 450
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "claim": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "evidence_doc_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "evidence_label": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "evidence_sentences": {
    "feature": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "cited_doc_ids": {
    "feature": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}