wysłany_komp

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:sent_comp')
 • Opis :
Large corpus of uncompressed and compressed sentences from news articles.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 200000
'validation' dziesięć tysięcy
 • Cechy :
{
  "graph": {
    "id": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "sentence": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "node": {
      "feature": {
        "form": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "type": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "mid": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "word": {
          "feature": {
            "id": {
              "dtype": "int32",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            },
            "form": {
              "dtype": "string",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            },
            "stem": {
              "dtype": "string",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            },
            "tag": {
              "dtype": "string",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            }
          },
          "length": -1,
          "id": null,
          "_type": "Sequence"
        },
        "gender": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "head_word_index": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "edge": {
      "feature": {
        "parent_id": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "child_id": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "label": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "entity_mention": {
      "feature": {
        "start": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "end": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "head": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "name": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "type": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "mid": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "is_proper_name_entity": {
          "dtype": "bool",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "gender": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    }
  },
  "compression": {
    "text": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "edge": {
      "feature": {
        "parent_id": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "child_id": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    }
  },
  "headline": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "compression_ratio": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "doc_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "source_tree": {
    "id": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "sentence": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "node": {
      "feature": {
        "form": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "type": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "mid": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "word": {
          "feature": {
            "id": {
              "dtype": "int32",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            },
            "form": {
              "dtype": "string",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            },
            "stem": {
              "dtype": "string",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            },
            "tag": {
              "dtype": "string",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            }
          },
          "length": -1,
          "id": null,
          "_type": "Sequence"
        },
        "gender": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "head_word_index": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "edge": {
      "feature": {
        "parent_id": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "child_id": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "label": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "entity_mention": {
      "feature": {
        "start": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "end": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "head": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "name": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "type": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "mid": {
          "dtype": "string",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "is_proper_name_entity": {
          "dtype": "bool",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "gender": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    }
  },
  "compression_untransformed": {
    "text": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "edge": {
      "feature": {
        "parent_id": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "child_id": {
          "dtype": "int32",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        }
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    }
  }
}