pająk

Bibliografia:

pająk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:spider/spider')
 • Opis :
Spider is a large-scale complex and cross-domain semantic parsing and text-toSQL dataset annotated by 11 college students
 • Licencja : CC BY-SA 4.0
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 7000
'validation' 1034
 • Cechy :
{
  "db_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query_toks": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "query_toks_no_value": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "question_toks": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}