Drużyna

Bibliografia:

zwykły_tekst

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:squad/plain_text')
 • Opis :
Stanford Question Answering Dataset (SQuAD) is a reading comprehension dataset, consisting of questions posed by crowdworkers on a set of Wikipedia articles, where the answer to every question is a segment of text, or span, from the corresponding reading passage, or the question might be unanswerable.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 87599
'validation' 10570
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "answers": {
    "feature": {
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "answer_start": {
        "dtype": "int32",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}