st

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:sst')
 • Opis :
The Stanford Sentiment Treebank, the first corpus with fully labeled parse trees that allows for a
complete analysis of the compositional effects of sentiment in language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2210
'train' 8544
'validation' 1101
 • Cechy :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tokens": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tree": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

słownik

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:sst/dictionary')
 • Opis :
The Stanford Sentiment Treebank, the first corpus with fully labeled parse trees that allows for a
complete analysis of the compositional effects of sentiment in language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dictionary' 239232
 • Cechy :
{
  "phrase": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

ptb

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:sst/ptb')
 • Opis :
The Stanford Sentiment Treebank, the first corpus with fully labeled parse trees that allows for a
complete analysis of the compositional effects of sentiment in language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 2210
'train' 8544
'validation' 1101
 • Cechy :
{
  "ptb_tree": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}