stsb_mt_sv

Bibliografia:

zwykły_tekst

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_mt_sv/plain_text')
 • Opis :
Machine translated Swedish version of the original STS-B (http://ixa2.si.ehu.eus/stswiki)
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1379
'train' 5749
'validation' 1500
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}