stsb_multi_mt

Bibliografia:

pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_multi_mt/en')
 • Opis :
This is a multilingual translation of the STSbenchmark dataset. Translation has been done with deepl.com.
 • Licencja : licencja niestandardowa - patrz strona projektu
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dev' 1500
'test' 1379
'train' 5749
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

de

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_multi_mt/de')
 • Opis :
This is a multilingual translation of the STSbenchmark dataset. Translation has been done with deepl.com.
 • Licencja : licencja niestandardowa - patrz strona projektu
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dev' 1500
'test' 1379
'train' 5749
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_multi_mt/es')
 • Opis :
This is a multilingual translation of the STSbenchmark dataset. Translation has been done with deepl.com.
 • Licencja : licencja niestandardowa - patrz strona projektu
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dev' 1500
'test' 1379
'train' 5749
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

ks

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_multi_mt/fr')
 • Opis :
This is a multilingual translation of the STSbenchmark dataset. Translation has been done with deepl.com.
 • Licencja : licencja niestandardowa - patrz strona projektu
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dev' 1500
'test' 1379
'train' 5749
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

To

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_multi_mt/it')
 • Opis :
This is a multilingual translation of the STSbenchmark dataset. Translation has been done with deepl.com.
 • Licencja : licencja niestandardowa - patrz strona projektu
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dev' 1500
'test' 1379
'train' 5749
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_multi_mt/nl')
 • Opis :
This is a multilingual translation of the STSbenchmark dataset. Translation has been done with deepl.com.
 • Licencja : licencja niestandardowa - patrz strona projektu
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dev' 1500
'test' 1379
'train' 5749
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_multi_mt/pl')
 • Opis :
This is a multilingual translation of the STSbenchmark dataset. Translation has been done with deepl.com.
 • Licencja : licencja niestandardowa - patrz strona projektu
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dev' 1500
'test' 1379
'train' 5749
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

pkt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_multi_mt/pt')
 • Opis :
This is a multilingual translation of the STSbenchmark dataset. Translation has been done with deepl.com.
 • Licencja : licencja niestandardowa - patrz strona projektu
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dev' 1500
'test' 1379
'train' 5749
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

ru

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_multi_mt/ru')
 • Opis :
This is a multilingual translation of the STSbenchmark dataset. Translation has been done with deepl.com.
 • Licencja : licencja niestandardowa - patrz strona projektu
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dev' 1500
'test' 1379
'train' 5749
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

zh

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:stsb_multi_mt/zh')
 • Opis :
This is a multilingual translation of the STSbenchmark dataset. Translation has been done with deepl.com.
 • Licencja : licencja niestandardowa - patrz strona projektu
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'dev' 1500
'test' 1379
'train' 5749
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "similarity_score": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}