wykrywanie_zmiany stylu

Bibliografia:

wąski

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:style_change_detection/narrow')
 • Opis :
The goal of the style change detection task is to identify text positions within a given multi-author document at which the author switches. Detecting these positions is a crucial part of the authorship identification process, and for multi-author document analysis in general.

Access to the dataset needs to be requested from zenodo.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 3418
'validation' 1713
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "authors": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "structure": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "site": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "multi-author": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "changes": {
    "feature": {
      "dtype": "bool",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

szeroki

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:style_change_detection/wide')
 • Opis :
The goal of the style change detection task is to identify text positions within a given multi-author document at which the author switches. Detecting these positions is a crucial part of the authorship identification process, and for multi-author document analysis in general.

Access to the dataset needs to be requested from zenodo.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 8030
'validation' 4019
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "authors": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "structure": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "site": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "multi-author": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "changes": {
    "feature": {
      "dtype": "bool",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}