szwedzkie_recenzje

Bibliografia:

zwykły_tekst

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:swedish_reviews/plain_text')
 • Opis :
Swedish reviews scarped from various public available websites
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 20697
'train' 62089
'validation' 20696
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "negative",
      "positive"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}