taszkeela

Bibliografia:

zwykły_tekst

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tashkeela/plain_text')
 • Opis :
Arabic vocalized texts.
it contains 75 million of fully vocalized words mainly97 books from classical and modern Arabic language.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 97
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "book": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}