telugu_books

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:telugu_books')
 • Opis :
This dataset is created by scraping telugu novels from teluguone.com this dataset can be used for nlp tasks like topic modeling, word embeddings, transfer learning etc
 • Licencja : Pliki danych © Oryginalni autorzy
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 25794
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}