tep_en_fa_para

Bibliografia:

en-fa

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:tep_en_fa_para/en-fa')
 • Opis :
TEP: Tehran English-Persian parallel corpus. The first free Eng-Per corpus, provided by the Natural Language and Text Processing Laboratory, University of Tehran.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 612087
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fa"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}